Legea dării în plată – constituțională

Având în vedere solicitările tot mai dese ale clienților în ceea ce privește oportunitățile oferite de legea dării în plată și efectele deciziei Curții Constituționale asupra drepturilor consumatorilor, venim în sprijinul lor cu următoarele precizări.

Curtea Constituţională a validat noua Lege a dării în plată, respingând excepţia de neconstituţionalitate cu privire la modificările aduse, cu excepţia actualizării art. 8.alin (5). În consecință, persoanele executate silit vor avea în continuare acces la legea dării în plată dacă îndeplinesc pragurile de impreviziune stabilite de actul normativ.

Astfel, dacă rata la bancă a crescut cu mai mult de 50% faţă de momentul semnării contractului sau cursul de schimb a crescut cu mai mult de 52,6% faţă de data încheierii contractului, debitorul poate solicita reechilibrarea contractului. Având în vedere procentul de creștere a CHF, probabil toți debitorii cu credite în CHF intră sub incidenţa legii și  pot notifica banca în vederea reechilibrării contractelor.

Împotriva legii nr. 52/2020 băncile au formulat câteva sute de excepţii de neconstituţionalitate, după ce alt emii au fost ridicate împotriva legii nr. 77/2016 a dării în plată. Acestea din urmă au avut ca rezultat decizia Curții Constituționale din 2016, decizie care statuează că instanţa de judecată analizează relaţia contractuală dintre client şi bancă şi verifică dacă există impreviziune. Efectele mai puțin bune ale acestei decizii s-au observat în practică, unde majoritatea instanţelor au impus debitorilor să probeze impreviziunea, cu toate că dezechilibrul în raportul leu – CHF a fost evident.

Având în vedere aceste efecte, legea nr. 52/2020 a adus plus valoare prin clarificarea pragului privind cursul valutar la care debitorul se află în situaţia de impreviziune.

Curtea Constituţională a României a admis excepţia de neconstituţionalitate numai în ceea ce privește dispoziţiile art. 8 alin. (5) tezele a doua şi a treia din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

Cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 4 alin.(1) ind.1-ind.3, (3) şi (4), art.5 alin. (3) şi (3) ind.1, art.7 alin. (4) şi (5) ind.1 din Legea nr. 77/2016, precum şi Legea nr.52/2020, în ansamblul său, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

În aceste condiții, toți debitorii care îndeplinesc condiția pragului privind cursul valutar, se pot adresa prin notificări băncilor, solicitându-le reechilibrarea contractuală.

Pentru orice informații suplimentare, avocații specializați din biroul nostru vă stau la dispoziție. Ne puteți contacta la coordonatele de mai jos.

Hila Legal este un birou de avocați din Timișoara, născut din convingerea că avocatul este un partener spre succes. Construim alături de clienții noștri și luptăm pentru ei, în cheia inovației și a excelenței.

www.hilalegal.ro

[email protected]

[email protected]

0742.789.650

-->