Situații în care nu se anulează permisul în contextul săvârșirii infracțiunii de conducere a vehiculelor sub influența alcoolului

I. Faptele penale care atrag anularea permisului auto:

Fapta de a conduce un autovehicul sub influența alcoolului, cu o îmbibație alcoolică mai mică sau egală de 0,80 g/l alcool pur în sânge, precum și sub influența substanțelor psihoactive (indiferent de cantitate), constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la cinci ani sau cu amendă [art. 336 alin. (1) și (2) C.pen.].

De asemenea, potrivit art. 114 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, anularea permisului de conducere se dispune în situația în care “titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă” pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a vehiculelor sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. În mod similar, va fi anulat anulat permisul de conducere și pentru săvârșirea infracțiunilor de punere în circulație sau conducere a unui vehicul neînmatriculat [art. 334 alin. (2) şi (4) C.pen.], conducerea unui vehicul fără permis de conducere [art. 335 alin. (2) C.pen.], refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art. 337 C.pen.), părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia [art. 338 alin. (1) C.pen.], împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice [art. 339 alin. (2), (3) şi (4) C.pen.].

În situația în care s-ar dispune condamnarea la pedeapsa cu închisoarea sau cu amenda penală pentru una dintre aceste infracțiuni, persoana al cărei permis de conducere a fost anulat poate dobândi din nou dreptul de a conduce doar prin prezentarea la examen:

 • 6 luni de la data executării a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă, respectiv de la data executării pedepsei amenzii [art. 116 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002];
 • în termen de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere [art. 116 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002].

Prin urmare, aparent, săvârșirea uneia dintre infracțiunile de mai sus atrage în mod obligatoriu anularea permisului de conducere, acesta putând fi dobândit doar după împlinirea unui termen de 6 luni, respectiv un an, de la momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, când persoana condamnată se va putea prezenta din nou la examen.

Însă, în anumite condiții, anularea permisului poate fi evitată chiar în contextul săvârșirii uneia dintre aceste infracțiuni, iar conducătorul auto își poate exercita pe mai departe dreptul de a conduce. Modalitatea prin care se poate evita anularea permisului de conducere o reprezintă fie amânarea aplicării pedepsei [art. 83 alin. (1) – (3) C.pen.], fie renunțarea la aplicarea pedepsei (art. 80 și art. 81 C.pen.).

II. Amânarea aplicării pedepsei și renunțarea la aplicarea pedepsei, situații de natură a conduce la evitarea anulării permisului de conducere:

Una dintre modalitățile prin care se poate evita anularea permisului de conducere o reprezintă amânarea aplicării pedepsei cu ocazia individualizării făcute de către organele judiciare, dacă sunt îndeplinite cerințele stabilite de la art. 83 alin. (1) – (3) C.pen.

Într-o atare situație nu mai este îndeplintă condiția esențială pentru a se putea dispune anularea permisului de conducere prevăzută de art. 114 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002, respectiv existența unei condamnări definitive. Pe cale de consecință, atunci când, cu ocazia individualizării pedepsei, se dispune amânarea aplicării pedepsei, nu se mai poate anula permisul de conducere, întrucât nu este îndeplinită condiția existenței unei “condamnări” în accepțiunea dispozițiilor de la  art. 114 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002.

Astfel, amânarea aplicării pedepsei se poate dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile stabilite la art. 83 C.pen.:

 • pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea mai mică de 7 ani;
 • pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului de infracțiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani;
 • făptuitorul să nu mai fi fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii [cu excepția cazurilor prevăzute de art. 42 lit. a) și lit. b) C.pen. sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare];
 • făptuitorul și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității;
 • făptuitorul să nu se fi sustras de la urmărirea penală ori judecată și să nu fi încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților;
 • instanța apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei făptuitorului pentru o perioadă determinată.

Cealaltă modalitate prin care poate fi evitată anularea permisului de conducere, cu o aplicabilitate mult mai rară în practica instanțelor, o reprezintă instituția renunțării la aplicarea pedepsei (art. 80 și art. 81 C.pen.), ca formă a individualizării judiciare a pedepsei. Nici în cazul renunțării la aplicarea pedepsei nu este îndeplinită condiția existenței unei “condamnări” în accepțiunea dispozițiilor de la  art. 114 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002, pentru a se putea dispune anularea permisului de conducere.

În acest sens, condițiile cumulative în care se poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei sunt următoarele:

 • pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este amenda sau închisoarea de cel mult 5 ani;
 • infracțiunea săvârșită trebuie să fie apreciată de organele judiciare că prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura și întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul și împrejurările în care a fost comisă, motivul și scopul urmărit;
 • făptuitorul să nu mai fi suferit anterior o condamnare [cu excepția cazurilor prevăzute de art. 42 lit. a) și lit. b) C.pen. sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare];
 • față de făptuitor să nu se mai fi dispus renunțarea la aplicarea pedepsei în ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infracțiunii pentru care este judecat;
 • făptuitorul să nu se fi sustras de la urmărirea penală ori judecată și să nu fi încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților;
 • aprecierea instanței că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecințelor pe care le-ar avea asupra persoanei inculpatului;
 • aplicarea unui avertisment făptuitorului prin prezentarea motivelor de fapt care au determinat renunțarea la aplicarea pedepsei și atenționarea acestuia asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni.

Pe cale de consecință, în situația în care sunt întrunite condițiile cu privire la amânarea aplicării pedepsei, respectiv cu privire la renunțarea la aplicarea pedepsei, se poate evita anularea permisului de conducere, sancțiune care, altfel, s-ar dispune în mod obligatoriu.

III. Condiția suplimentară de a nu se aplica pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. i) C.pen.:

Distinct de îndeplinirea condițiilor legale de la amânarea aplicării pedepsei sau de la renunțarea al aplicarea pedepsei, este necesar ca instanța, cu ocazia individualizării, să nu facă aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule. Astfel, în situația în care s-ar aplica pedeapsa complemetară a interzicerii exercitării dreptului de a conduce, persoana condamnată ar putea să dobândească din nou dreptul de a conduce numai după promovarea din nou a examenului după expirarea termenului pentru care s-a dispus măsura interzicerii de a conduce [art. 116 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 195/2002].

Pe cale de consecință, distinct de îndeplinirea condițiilor necesare amânării aplicării pedepsei sau renunțării la aplicarea pedepsei, este necesar să nu fie aplicată condamnatului pedeapsa complementare prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. i) C.pen., operațiune care are loc tot cu ocazia efectuării individualizării judiciare.

IV. Cum se poate obține amânarea aplicării pedepsei sau renunțarea la aplicarea pedepsei:

Inculpatul poate obține amânarea aplicării pedepsei sau renunțarea la aplicarea pedepsei, după caz, fie prin încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției în cursul urmăririi penale, în condițiile prevăzute de art. 480 C.pr.pen.

În situația în care nu se reușește încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției în cursul urmăririi penale, se poate solicita instanței, după trimiterea în judecată, amânarea aplicării pedepsei sau renunțarea la aplicarea pedepsei, după caz, astfel încât să nu se dispună nici anularea permisului de conducere în condițiile art. 114 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002.

După ce hotărârea judecătorească prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei sau renunțarea la aplicarea pedepsei va fi rămas definitivă, va înceta suspendarea dreptului de a conduce iar permisul îi va fi restituit titularului.

Dacă vă confruntați cu unul dintre cazurile de mai sus, biroul nostru de avocați vă stă la dispoziție. Ne puteți contacta la coordonatele de mai jos.

Hila Legal este un birou de avocați din Timișoara, născut din convingerea că avocatul este un partener spre succes. Construim alături de clienții noștri și luptăm pentru ei, în cheia inovației și a excelenței.

www.hilalegal.ro

[email protected]

[email protected]

0742.789.650

-->