Obținerea certificatului de stare de urgență

În situația în care afacerea este afectată de contextul epidemiologic, se poate solicita Certificatul de situație de urgență, în continuare CSU, eliberat de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, daca firmele îndeplinesc următoarele condiții:

1. Au activitatea principală în următoarele sectoare:

 • transport;
 • turism;
 • horeca (hotel /restaurant /cafenea);
 • organizări de evenimente;
 • publicitate;
 • învățământ privat și activități adiacente;
 • industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei;
 • servicii destinate populației.

La această dată nu există condiționare de cod CAEN pentru activitățile menționate.

2. Există o scădere a încasărilor cu un procent de minim 40% față de perioada similară a anului precedent solicitării și scăderea se datorează stării de urgență.

! Excepție

Dacă din documente nu reiese o scădere a cifrei de afaceri cu minimum 40%, însă firma se află totuși în dificultate din cauza situaţiei de urgenţă, se vor furniza suplimentar alte documente justificative. Deocamdată nu se precizează care sunt aceste documente suplimentare, astfel încât, în lipsa unei reglementări exprese ulterioare, se vor anexa documente justificative la aprecierea reprezentantului legal, din care să poată reieși starea de dificultate financiară.

Procedura de acordare:

Solicitarea eliberării CSU se va realiza exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, respectiv prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, care va conține o secțiune dedicată în acest scop;

În cadrul platformei, solicitantul va completa informații referitoare la: datele de identificare ale operatorului economic, datele de contact ale acestuia, motivul solicitării CSU, justificarea nevoii acestuia, precum și date referitoare la situațiile financiare.

Se vor încărca documente justificative pentru situațiile descrise, după cum urmează:

 • Certificatul Unic de Înregistrare;
 • CI Administrator/ Administratori/ Reprezentant Legal;
 • Balanță contabilă certificată, pe luna în care s-a observat o scădere a încasărilor cu un procent de minim 40% față de perioada similară a anului precedent solicitării, împreună cu balanța contabilă la care face referire în raportare;
 • Declarație pe propria răspundere, prin care solicitantul își asumă pe deplin că cele declarate, precum și documentele încărcate, sunt veridice, respectiv faptul că scăderea a fost cauzată de apariția situației de urgență, pe care o prezintă (modelul se va regăsi pe site);
 • Certificatul constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Atenție!

Toate documentele încărcate în aplicația electronică, vor fi semnate electronic de către reprezentantul legal al operatorului electronic sau de către împuternicitul acestuia, caz în care se va încărca în aplicație și împuternicirea.

Termenul de eliberare a CSU este de 5 zile lucrătoare, respectiv 20 zile lucrătoare pentru situația de excepție mai sus analizată.

Utilizare CSU:

 1. în relații financiare sau fiscale – poate fi folosit în relația cu instituţiile financiar-bancare şi de leasing sau oricare alte instituţii publice, precum și pentru a dobândi facilităţi fiscale oferite de instituţiile publice centrale sau locale;
 2. în relații contractuale – poate fi utilizat în parteneriatele contractuale, când atestă că activitatea i-a fost afectată în contextul pandemiei cu Covid-19, sau în renegocierea anumitor contracte.

Cererile pentru emiterea CSU vor putea fi încărcate numai după ce va fi disponibilă în contabilitate balanța pentru luna anterioară celei pentru care se face solicitarea, respectiv vor fi necesare începând cu luna aprilie 2020 (având în vedere decretul emis de Președinte în luna martie 2020).

CSU vor fi valabile pe toată perioada stării de urgență de cretată.

Pentru orice informații suplimentare, biroul nostru de avocați vă stă la dispoziție. Ne puteți contacta la coordonatele de mai jos.

Hila Legal este un birou de avocați din Timișoara, născut din convingerea că avocatul este un partener spre succes. Construim alături de clienții noștri și luptăm pentru ei, în cheia inovației și a excelenței.

www.hilalegal.ro

[email protected]

0742.789.650

-->