Modificări de ultimă oră aduse șomajului tehnic

Având în vedere publicarea, la data de 30.03.2020 a OUG 32/2020, prin care s-a modificat OUG 30/2020, vă supunem atenției, punctual, modificările intervenite în ceea ce privește șomajul tehnic aplicabil în perioada stării de urgență.

 1. Au fost reduse documentele necesare pentru obținerea șomajului tehnic, nemaifiind solicitată depunerea unei balanțe contabile;
 2. În sfera subiectelor care pot să beneficieze de șomaj tehnic, au fost incluși, pe lângă angajații companiilor și firmelor care au fost afectate de criza epidemiologică și persoanele care obțin venituri din PFA, drepturi de autor sau angajații cluburilor sportive;
 3. A fost eliminată restricția privind numărul de angajați pentru care compania poate solicita indemnizația (în reglementarea anterioară acest număr era limitat la 75% din numărul de angajați), extinzându-se facilitatea la toți angajații companiilor afectate de criza epidemiologică.
 4. A fost eliminată obligația privind obținerea certificatului pentru situații pe urgență pentru acordarea șomajului tehnic.
 5. Plata sumelor de bani se va realiza în termen de 15 zile de la depunerea documentelor, în loc de 30 zile cât era stipulat anterior.
 6. Angajatorii nu mai sunt condiționați de scăderea încasărilor cu minim 25% în luna martie față de media lunilor ianuarie – februarie. În forma actuală a Ordonanței nu mai există nicio limită a scăderii încasărilor pentru a se solicita acordarea șomajului tehnic.

Situații particulare:

În situația în care o persoana are două contracte de muncă în derulare și numai unul este suspendat, aceasta nu va beneficia de indemnizația de șomaj. 

În situația în care o persoana are în derulare două contracte de muncă si ambele sunt suspendate, atunci aceasta beneficiază de indemnizația cea mai avantajoasă.

Procedura reglementată pentru societăți

1. Emiterea deciziei și suspendare temporară a activitătii și de suspendare a Contractelor de muncă. 

Decizia va conține: 

 • data, cauza și durata suspendării activității
 • numele angajatilor ale caror Contracte de Munca se suspendă, precum și numărul fiecarui Contract de Muncă
 • o mențiune privind dreptul la indemnizația de șomaj în valoare de 4.071,75 lei (reprezentând 75% din câstigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020), la care se pot adauga sumele în plus până la o limită de 75% din salariul de baza brut al angajatilor pe care angajatorul le poate suporta din bugetul propriu de salarii (angajatorii nu sunt obligati sa plateasca aceasta diferenta daca bugetul de salarii nu le permite astfel de plăți)
 • mențiunea că anagajații sunt la dispozitia angajatorului pe perioada suspendării Contractului Individual de Muncă. 

Este posibil să se emită o singură decizie pentru toti angajatii care intră în șomaj tehnic, Decizie care trebuie însă înregistrată în sistemul REVISAL, cel târziu cu o zi înainte de data aplicării măsurii suspendării activității. 

2. Depunerea cererii de acordare a subventiei la AJOFM competent. 

Presupune transmiterea prin poștă electornică (se pune la dispoziție o adresă de e-mail pe site-ul web al fiecarui AJOFM comptent) a următoarelor documente :

cerere semnată de reprezentantul legal al solicitantului, 

– declarație pe propria raspundere 

lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizatie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale si publicat ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, din care sa rezulte că beneficiarul și-a suspendat activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2.

Documentele se depun pentru perioada 16 – 31 martie începând cu 1 aprilie.
Pentru perioada 1 aprilie – 16 aprilie începând cu 1 mai.

Angajatorii au obligația ca în 3 zile de la primirea banilor să facă plata către angajați. Documentele vor fi transmise prin intermediul poștei electronice

Procedura pentru restul categoriilor de beneficiari

Pentru a beneficia de indemnizatia prevazută mai sus, persoanele îndreptăţite depun, prin poştă electronică la structurile subordonate teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala :

 • cerere a cărei formă va fi aprobată prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministerelor de resort
 • declarație pe proprie răspundere.  

Pentru titularii de contracte de activitate sportiva, structurile sportive cu care persoanele au încheiate contracte de activitate sportivă depun, prin poşta electronică, la structurile subordonate teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala : 

 • cerere a cărei formă va fi aprobată prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministerelor de resort
 •  declarație pe propria răspundere
 • listă cu participantii la activitatea sportivă carora le-a fost suspendata activitatea.

Înscrisurile indicate mai sus se vor depune până la data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Plata indemnizatiei prevazute se va realiza în cel mult 10 zile de la data depunerii documentelor.

Pentru orice informații suplimentare, biroul nostru de avocați vă stă la dispoziție. Ne puteți contacta la coordonatele de mai jos.

Hila Legal este un birou de avocați din Timișoara, născut din convingerea că avocatul este un partener spre succes. Construim alături de clienții noștri și luptăm pentru ei, în cheia inovației și a excelenței. 

www.hilalegal.ro

[email protected] 

0742.789.650

-->