Asigurați City Insurance 

Recuperarea primelor de asigurare și a prejudiciului

Având în vedere iminența falimentului City Insurance – unul dintre cei mai mari jucători pe
piața asigurărilor, persoanele fizice și companiile asigurate sau care au de recuperat
prejudicii cauzate de asigurați ai City Insurance, au la dispoziție câteva soluții pentru
recuperarea sumelor care li se cuvin.


În primul rând, se impune a se specifica că un contract de asigurare încheiat cu City
Insurance S.A. este valabil până la incidența uneia dintre următoarele variante:


(i) data expirării duratei contractuale;
(ii) data denunțării contractului de asigurare de către asigurat printr-o notificare
transmisă societății sau lichidatorului judiciar;
(iii) încetarea de drept a contractului/poliței de asigurare în termen de 90 de zile de la
data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment.


Orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva City Insurance, ca
urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o asigurare valabilă, poate formula o cerere
de plată motivată adresată FGA în termen de cel mult 90 de zile:


(i) de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului
sau
(ii) de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior,
Sancțiunea depășirii termenului mai sus arătat este decăderea din drept, respectiv
imposibilitatea recuperării sumelor de bani datorate.


Procedura de plată aplicată de FGA este una administrativă, necontencioasă, aflată sub
incidența Legii nr. 213/2015 și a normelor ASF emise în aplicarea acesteia. Prin urmare,
creditorii de asigurare nu trebuie să se adreseze instanțelor judecătorești pentru obținerea
din disponibilitățile Fondului a sumelor cuvenite reprezentând despăgubiri/restituiri de primă,
ci se vor adresa direct FGA cu o cerere de plată.


În urma analizării cererii de plată, FGA emite o decizie de soluționare a cererii, care, în
situația respingerii totale sau parțiale, poate fi ulterior contestată în fața instanței de judecată.
FGA poate să efectueze plăti din disponibilitățile sale, pentru despăgubirile mai sus descrise,
începând cu data împlinirii a 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a
Deciziei ASF nr. 1148/17.09.2021, bineînțeles după parcurgerea de creditorul de asigurări a
procedurii administrative de plată.


Având în vedere că cererile de restituire de primă și cererile de plată privind acordarea
despăgubirilor pot fi depuse deja la FGA și ținând cont de soluționarea acestora de către
FGA în ordinea înregistrării lor, recomandă, depunerea lor cu celeritate.


Pentru orice informații suplimentare, avocații specializați din biroul nostru vă stau la
dispoziție. Ne puteți contacta la coordonatele de mai jos.


Hila Legal este un birou de avocați din Timișoara, născut din convingerea că avocatul este
un partener spre succes. Construim alături de clienții noștri și luptăm pentru ei, în cheia
inovației și a excelenței.

www.hilalegal.ro

[email protected]

[email protected]

0742.789.650

-->