Importanța condiției înscrierii prealabile în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) a titlurilor executorii constând în înscrisuri sub semnătură privată

Prin Legea nr. 196/2020, intrată în vigoare la 11.09.2020, s-au adus o serie de modificări substanțiale Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară, cea mai importantă fiind, în opinia noastră, cea prevăzută de dispozițiile de la art. I pct. 4 prin care se modifică dispozițiile de la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018, care vor avea următorul cuprins: “Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate şi au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiţia înscrierii în Registru (n.r.: Registrul Național de Publicitate Mobiliară)”.

Practic, prin modificarea intrată în vigoare la 11.09.2020, legiuitorul a adus în acord dispozițiile legii speciale cu cele de la art. 641 C.pr.civ. (Înscrisurile sub semnătură privată), care prevăd că “Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile şi condiţiile anume prevăzute de lege”.

Dintr-o interpretare ad literam a dispozițiilor de la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018, astfel cum au fost ele modificate de art. I pct. 4 din Legea nr. 196/2020, rezultă condiția înregistrării în RNPM a tuturor titlurilor executori înscrisuri sub semnătură privată, indiferent dacă această condiție de executorialitate este sau nu prevăzută și în cadrul actului normativ care reglementează respectivul înscris. Apreciem că această interpretare este cea care trebuie să se impună, în caz contrar, fiind evident inutilă intervenția legislativă nou introdusă.

Sfera titlurilor executorii (înscrisuri sub semnătură privată) căreia i se adresează condiția înregistrării prealabile în RNPM este una relativ largă, putând include (cu titlu exemplicativ) următoarele categorii de acte: contractele de credit și contractele de garanție personală, titlurile de credit (biletul la ordin, cecul și cambia), contractele de leasing, contractele de închiriere, depozit și arendă, precum și alte înscrisuri sub semnătură privată cărora legea le recunoaște caracterul de titlu executoriu.

În concret, în practică, această nouă condiție de executorialitate ar trebui să facă obiectul verificării instanței de executare cu ocazia soluționării cererii de încuviințare a executării silite, în temeiul art. 666 alin. (5) pct. 2 C.pr.civ., sau, ulterior, pe calea formulării unei contestații la executare în cadrul căreia să se solicite anularea executării silite ca fiind efectuată în lipsa unui titlu executoriu valabil conform dispozițiilor de la art. 632 alin. (1) C.pr.civ. raportat la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018.

Prin urmare, se preconizează în practica judiciară ce va urma o cazuistică în care, în lipsa atașării de către creditor a dovezii înregistrării prealabile în RNPM, fie va fi respinsă încuviințarea executării silite odată cu verificarea generică pe care o face instanța de executare cu ocazia judecării cererii de încuviințare a executării silite, fie debitorul va fi nevoit să formuleze, în termenul legal de 15 zile prevăzut de dispozițiile art. 715 C.pr.civ., contestație la executare în cadrul căreia să invoce acest motiv de nelegalitate a executării silite înseși.

Pentru orice informații suplimentare, biroul nostru de avocați vă stă la dispoziție. Ne puteți contacta la coordonatele de mai jos.

Hila Legal este un birou de avocați din Timișoara, născut din convingerea că avocatul este un partener spre succes. Construim alături de clienții noștri și luptăm pentru ei, în cheia inovației și a excelenței. 

www.hilalegal.ro

[email protected]

[email protected] 

0742.789.650

-->